10. Sınıf Set
Alanlar
Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
TIBBİ LABORATUVAR ALANI
TIBBİ LABORATUVAR ALANI KOD KİTAP ADI NO MODÜL ADI SAYFA TOPLAM SAYFA FİYAT Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM 1 Meslek Ahlakı ve Ahilik 104 629 9,44 ₺ 2 Etkili İletişim 85 3 Proje Hazırlama 87 4 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73 5 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76 6 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 109 7 Çevre Koruma 95 Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553 9,12 ₺ 2 Hareket sistemi 97 3 Sinir sistemi 38 4 Endokrin sistem 36 5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39 6 Dolaşım sistemi 49 7 Solunum sistemi 44 8 Sindirim sistemi 52 9 Boşaltım sistemi 33 10 Üreme sistemi 41 11 Duyu organları 56 Tıbbi Megep Modül Kitap 1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170 2,81 ₺ 2 Kişiler arası iletişim 45 3 Toplumsal iletişim 39 4 Sağlıkta iletişim 44 Tıbbi Megep Modül Kitap  2 Tıbbi Laboratuar Güvenliği 1 Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemleri 55 167 2,76 ₺ 2 Laboratuvar iş organizasyonu 38 3 Çözelti hazırlama 74 10. SINIF Tıbbi Megep Modül Kitap 3 İlk Yardım 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 307 5,07 ₺ 2 Temel Yaşam Desteği 54 3 Yaralanmalarda İlk Yardım 52 4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 46 5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 63 6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 43 Tıbbi Megep Modül Kitap 4 Tıbbi Mikrobiyoloji I 1 Mikrobiyolojik Analizler Öncesi Hazırlık 93 419 6,91 ₺ 2 Besiyeri Hazırlama 87 3 Mikrobiyolojik Örnek Alma 54 4 Sıvı Besiyerine Ekim 38 5 Katı Besiyerine Ekim 49 6 İnkübasyon 40 7 Mikrobiyolojik Preparat Hazırlama 58 Tıbbi Megep Modül Kitap  5 Tıbbi Biyokimya I 1 Biyokimyasal Kan Analizleri Öncesi Hazırlık 69 468 7,72 ₺ 2 Kan Glikoz Analizi 53 3 Kan Lipitleri Analizi 45 4 Kan Proteinleri Analizi 69 5 Kanda Arka Azot Maddeleri Ve Böbrek Fonksiyon Testleri 56 6 Kanda Bilirubin ve Enzim Analizleri 72 7 Otoanalizörde Biyokimyasal Kan Analizleri 58 8 Düşük Konsantrasyonlu Maddelerin Analizi 46 Tıbbi Megep Modül Kitap  6 Hematoloji I 1 Hematolojik Analizler Öncesi Hazırlık 53 253 4,17 ₺ 2 Tam Kan Sayımı -1 78 3 Tam Kan Sayımı -2 47 4 Sedimantasyon Tayini 31 5 Hematolojik Preparat Hazırlama 44 Tıbbi Megep Modül Kitap  7 Patoloji 1 Doku Örneklerini Histolojik analize hazırlama 57 231 3,81 ₺ 2 Histolojik preparat hazırlama 88 3 Sitolojik preparat hazırlama 86 Tıbbi Megep Modül Kitap  8 Tıbbi Parazitoloji 1 Gaita preparatı hazırlama 87 173 2,85 ₺ 2 Kan ve diğer vücut materyallerinden preparat hazırlama 86 11. SINIF Tıbbi Megep Modül Kitap  9 Bulaşıcı ve Sistemik Hastalıklar 1 Solunum Sistemi Hastalıkları 40 448 7,39 ₺ 2 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları 77 3 Sindirim Sistemi Hastalıkları 49 4 Endokrin Sistem Hastalıkları 39 5 Sinir Sistemi Hastalıkları 33 6 Ürogenital Sistem Hastalıkları 49 7 Diğer Organ Hastalıkları 49 8 Bulaşıcı Hastalıklar 112 Tıbbi Megep Modül Kitap  10 Tıbbi Mikrobiyoloji II 1 Mikroorganizmaların Kültürü ve Doğrulama Testleri 1 41 232 3,83 ₺ 2 Mikroorganizmaların Kültürü ve Doğrulama Testleri 2 94 3 Antibiyotik Duyarlılık Testi 40 4 Mikolojik ve Virolojik Testler 57 Tıbbi Megep Modül Kitap  11 Tıbbi Biyokimya II 1 İdrarın Fiziksel ve Kimyasal Analizi 80 182 3,00 ₺ 2 İdrarın Mikroskobik Analizi 32 3 Diğer Vücut Sıvılarının Analizi 39 4 Gaita Analizi 31 Tıbbi Megep Modül Kitap..
text_free_price

Netrobit