KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
Kategoriler
KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI

KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI

Ürün Kodu: 140905015013
Stok Durumu: Stokta Var
Fiyatı: text_free_price
 
KİMYA TEKNOLOJİSİ
Sıra No Modül Adı Sayfa Sayısı Toplam Sayfa Fiyat
  9.SINIF      
MGY MESLEKİ GELİŞİM (YENİ)      
1 Meslek Ahlakı ve Ahilik 104 630 17,50 TL
2 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 109
3 Proje Hazırlama 87
4 Çevre Koruma 95
5 Etkili İletişim 85
6 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
7 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
  10.SINIF      
KİT1 TEMEL KİMYA (2 CİLT)      
1 Laboratuvarda Güvenli Çalışma 78 974 37,01 TL
2 Laboratuvar Araç Gereçleri 53
3 Kütle Ölçümü 40
4 Hacim Ölçümü 44
5 Hacim Hesaplamaları 38
6 Yoğunluk ve Viskozite 77
7 Karışımlar 41
8 Karışımları Ayırma 66
9 Karışımlarda Hâl Değişimi 44
10 Kimyasal Değişimler 99
11 Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 50
12 Yüzde ve Molar Çözeltiler 50
13 Normal ve Molal Çözeltiler 39
14 Çözeltileri Seyreltme ve Deriştirme 68
15 Asitler ve Bazlar 65
16 Tuzlar ve Oksitler 32
17 Gazlar 44
18 Gazlar ve Kanunları 46
  11. VE 12. SINIF DERSLERİ      
KİT2 ORGANİK KİMYA      
1 Elementel Analiz 52 574 21,81 TL
2 Mol Kütlesi 34
3 Alifatik Hidrokarbonlar 89
4 Alkoller ve Eterler 59
5 Aldehit ve Ketonlar 58
6 Karboksilli Asitler 53
7 Azotlu Alifatik Bileşikler 44
8 Esterler ve Yağlar 68
9 Aromatik Bileşikler 117
KİT3 NİTEL ANALİZ      
1 Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Denge 92 791 30,06 TL
2 Grup 1 Katyonları 80
3 Grup 2 Katyonları 110
4 Grup 3 Katyonları 110
5 Grup 4 Katyonları 54
6 Grup 5 Katyonları 56
7 Grup 1 Anyonları 90
8 Grup 2 Anyonları 35
9 Grup 3 Anyonları 49
10 Grup 4 Anyonları 65
11 Grup 5 Anyonları 50
KİT4 NİCEL ANALİZ      
1 Numune Alma 47 438 16,64 TL
2 Nem, Kül ve Elek Analizi 40
3 Gravimetrik Analiz 43
4 Gravimetrik Demir ve Nikel Tayini 26
5 Baz Miktarı Tayini 56
6 Asit Miktarı Tayini 27
7 Permanganometri 60
8 İyodometri 42
9 Arjantometri 46
10 Kompleksleşme Titrasyonları 51
KİT5 ANORGANİK KİMYA (2 CİLT)      
1 Hidrojen ve Oksijen 71 600 22,80 TL
2 4 A Grubu Elementler 70
3 5 A Grubu Elementleri 43
4 6 A Grubu Elementler 36
5 7 A Grubu Elementleri 59
6 1 A Grubu Elementleri 51
7 2 A Grubu Elementleri 46
8 3 A Grubu Elementler 48
9 B Grubu Elementleri–1 69
10 B Grubu Elementleri–2 64
11 Soy Metaller 43
KİT6 ENSTRÜMANTAL ANALİZ      
1 Spektrofotometre 98 502 19,08 TL
2 Kolorimetrik Analizler 44
3 Alev Fotometresi 55
4 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi 63
5 Refraktometre 36
6 Polarimetre 30
7 Potansiyometre 50
8 Kondüktometre 44
9 Kromatografik Analizler  82
KİT7 BOYA TEKNOLOJİSİ      
1 Ham Madde Depolama 35 470 17,86 TL
2 Boya Solventleri 95
3 Yağlar ve Yağ Analizleri 64
4 Pigmentler 54
5 Bağlayıcılar 28
6 Reçineler 50
7 Katkı Maddeleri 44
8 Model Ürün YAZILMAYACAK
9 Boya Üretimi 52
10 Boyada Renk 48
KİT8 BOYA UYGULAMALARI      
1 Boyama Ekipmanları ve Teknikleri  100 842 32,00 TL
2 Yüzey Hazırlama İşlemleri 82
3 Koruyucu Uygulama 49
4 Cephe ve Ahşap Yüzeylere Dolgu İşlemleri 66
5 Metal Yüzeylere Dolgu İşlemleri 55
6 Yapı ve Ahşap Yüzeyleri Astarlama 83
7 Metal ve Plastik Yüzeyleri Astarlama 42
8 Yapı Yüzeyleri Boyama 53
9 Ahşap Yüzeyleri Boyama 71
10 Metal Yüzeyleri Boyama 105
11 Plastik Yüzeyleri Boyama 31
12 Elektrostatik Toz Boyama İçin Yüzey Hazırlığı 50
13 Elektrostatik Toz Boyama 55
KİT9 BOYA KALİTE KONTROL      
1 Yaş Boya Özellikleri 49 378 14,36 TL
2 Yaş Boya Testleri 38
3 Kuru Boya Özellikleri 82
4 Kuru Boya Testleri 40
5 Boya Kusurları 55
6 Boya Kusurlarının Giderilmesi 67
7 Ürün ve Atık Depolama 47
KİT10 ORGANİK VE POLİMER KİMYA (2 CİLT)      
1 Elementel Analiz 52 675 25,65 TL
2 Mol Kütlesi 34
3 Alifatik Hidrokarbonlar 89
4 Alkoller ve Eterler 59
5 Aldehit ve Ketonlar 58
6 Karboksilli Asitler 53
7 Azotlu Alifatik Bileşikler 44
8 Esterler ve Yağlar 68
9 Aromatik Bileşikler 117
10 Polikondenzasyon ile Polimer Sentezi YAZILMAYACAK
11 Kimyasal Reaksiyonlarla Polimer Sentezi 28
12 Endüstriyel Polimer Sentezi 26
13 Radikalik ve İyonik Polimerleşme 47
KİT11 SATIŞ VE PAZARLAMA      
1 Müşteri Memnuniyeti 38 213 8,09 TL
2 Müşteri İletişimİ 44
3 Ürün Hazırlama 65
4 Satış Teknikleri 66
KİT12 LASTİK TEKNOLOJİSİ      
1 Doğal Kauçuk Özellikleri ve Testleri 37 263 9,99 TL
2 Sentetik Kauçuk Özellikleri ve Testleri 49
3 Karbon Karaları ve Testleri 43
4 Yumuşatıcılar ve Testleri 51
5 Reçineler-Yavaşlatıcılar ve Testleri pdf sorunlu
6 Çelik Kort 44
7 Kort Bezi 39
KİT13 PROSES KONTROL      
1 Reçete Hazırlama 38 412 15,66 TL
2 Proseste Basınç ve Sıcaklık 50
3 Proseste Akış ve Seviye 53
4 Katıları Taşıma 41
5 Numune Alma 47
6 Ürün Taşıma Araçları 60
7 Su Arıtma  51
8 Proses Suyu Kontrol 38
9 Proses Suyu 34
KİT14 LASTİK SEÇİMİ VE SINIFLANDIRMA      
1 Araca Uygun Lastik Seçimi 36 93 3,53 TL
2 Araç Lastiklerinin Sınıflandırılması 57
KİT15 LASTİK MAKİNELERİ      
1 Lastik Karışımı Oluşturma 53 249 9,46 TL
2 Lastik Bileşenlerini Oluşturma 42
3 Ham Lastik 27
4 Lastikte Pişirme İşlemi 39
5 Lastikte Son Kontrol 57
6 Depolama İşlemleri 31
KİT16 POLİMER MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ      
1 Polimer Kavramları ve Özellikleri bozuk 65 2,47 TL
2 Polimerleri Özelliklerine Göre Sınıflandırma 32
3 Polimer Eldesi  33
KİT17 PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL (2 CİLT)      
1 Yüzeydeki Petrol Ürünlerini Temizleme 53 987 37,51 TL
2 Akışkanlar Mekaniği 92
3 Kazanlar 48
4 Pompalar 59
5 Kompresörler 59
6 Fırın 55
7 Isı Transferi 52
8 Kolon-Dram- Eşanjör 82
9 Çeviriciler 79
10 Korozyon ve Katodik Koruma 58
11 Proseste Korozyon Dağılımı 56
12 Yüksek Sıcaklık ve Erozyon Korozyonu 42
13 Korozyonu Temizleme ve Boya - Metalik Koruma 45
14 Enstrümantasyon 85
15 Seviye Kontrolü 47
16 Petrol ve Petrol Ürünlerini Taşıma ve Depolama YAZILMAYACAK
17 Bakım Atıklarını Temizleme 37
18 Kimyasal Maddeleri Depolama 38
KİT18 RAFİNERİ PROSESLERİ      
1 Ham Petrolden Tuz Giderme 36 279 10,60 TL
2 Ham Petrolün Destilasyonu 42
3 Dizelden Kükürt Giderme ve Kükürt Geri Kazanımı Ünitesi (KGKÜ) 34
4 LPG Üretimi ve LPG Kükürt Giderme Ünitesi 62
5 FCC - Hydrocroker ve Visbreaker Üniteleri 50
6 Nafta ve Kerosen Meroks Üniteler 26
7 Nafta – Unifiner – Reformer ve CCR Üniteleri 29
8 Makine Yağları Kompleksi YAZILMAYACAK
KİT19 PETROKİMYA PROSESLERİ      
1 Etilen Türevleri ve Prosesleri 79 365 13,87 TL
2 Propilen Türevleri ve Prosesleri 57
3 C4 Karışımı Türevleri ve Prosesleri 48
4 Benzen Türevleri ve Prosesleri 64
5 Toluen Türevleri ve Prosesleri 41
6 Ksilen Türevleri ve Prosesleri 43
7 Metan Türevleri ve Prosesleri 33
KİT20 PROSESTE HAVA VE SU      
1 Hava 83 206 7,83 TL
2 Su Arıtma  51
3 Proses Suyu Kontrol 38
4 Proses Suyu 34
KİT21 PROSESTE NUMUNE      
1 Numune Alma 47 170 6,46 TL
2 Analiz Sonuçlarını Değerlendirme 30
3 Fiziksel Kontroller 51
4 Fiziksel Kontrol Testleri 42
KİT22 POLİMER KİMYA      
1 Polikondenzasyon ile Polimer Sentezi YAZILMAYACAK 101 3,84 TL
2 Kimyasal Reaksiyonlarla Polimer Sentezi 28
3 Endüstriyel Polimer Sentezi 26
4 Radikalik ve İyonik Polimerleşme 47
KİT23 DERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (2 CİLT)      
1 Ham Derileri Yumuşatmaya Hazırlama 49 848 32,22 TL
2 Yumuşatma 33
3 Kıl Giderme 31
4 Kireçlik 34
5 Etleme (Kavaleto) 28
6 Kireç Giderme 34
7 Sama ve Yağ Giderme 42
8 Pikle 42
9 Tabaklama 54
10 Tabaklama Sonrası Mekaniksel İşlemler 47
11 Nötralizasyon 29
12 Dolgu verme 47
13 Derileri Boyama 43
14 Derileri Yağlama 35
15 Kurutma Öncesi İşlemler 34
16 Kurutma 30
17 Kurutma Sonrası İşlemler 40
18 Polisaj 27
19 Derilerde Yüzey Boyama 62
20 Pres 27
21 Apre 33
22 Finisaj Sonrası İşlemler 47
KİT24 HAM DERİ      
1 Büyükbaş Hayvan Derileri 54 87 3,31 TL
2 Küçükbaş Hayvan Derileri 33
KİT25 ATIKLAR      
1 Deri Atıkları 34 70 2,66 TL
2 Deri Atıklarını Değerlendirme 36
KİT26 KÜRK TEKNOLOJİSİ      
1 Kürklük Deriler 38 169 6,42 TL
2 Kürklük Derilerde Yaş İşlentiler 65
3 Kürklük Deri Kalitesini Artırıcı İşlemler 66
KİT27 DERİ ANALİZLERİ      
1 Yarı Mamul Deri Analizler 41 125 4,75 TL
2 Mamul Deride Nem ve Yağ Miktarı Tayini 26
3 Mamul Deride Fiziksel Testler 58
KİT28 PROSESTE TEMEL İŞLEMLER      
1 Reçete Hazırlama 38 636 24,17 TL
2 Vanalar 55
3 Proseste Basınç ve Sıcaklık 50
4 Proseste Akış ve Seviye 53
5 Kırıcı ve Öğütücüler 43
6 Elekler 40
7 Katıları Taşıma  41
8 Sıvıları Taşıma 45
9 Gazları Taşıma 42
10 Isı Değiştiriciler 61
11 Havalı Kondenser 33
12 Reaktör Kullanma 28
13 Numune Alma 47
14 Ürün Taşıma Araçları 60
15 Ürün Paketleme ve Depolama YAZILMAYACAK
KİT29 PROSES AKIŞ      
1 Proses Akış Şeması 62 163 6,19 TL
2 Proses Akış Şeması Kodlama ve Çizimi 49
3 Proses Akış Şemasında Veri Kontrolü 52
4 Şemadaki Verileri Sahada Kontrol YAZILMAYACAK
KİT30 PNÖMATİK KONTROL      
1 Basınçlı Hava Hazırlama 39 140 5,32 TL
2 Pnomatik Vana ve Alıcılar 39
3 Pnomatik Devre Çizim ve Kurulumu YAZILMAYACAK
4 Elektropnomatik Devreler 62
KİT31 ÜNİT OPERASYONLAR      
1 Filtre Hazırlama 51 328 12,46 TL
2 Kurutucu Hazırlama 56
3 Basınç Tankları 60
4 Destilasyon ve Absorbsiyon Kolonu Hazırlama 41
5 Kristalizatör Beslemesi Hazırlama 33
6 Kimyasal Atıkları Depolama 41
7 Evsel Atıkları Depolama 46
KİT32 İLAÇ ÜRETİM PROSESİ      
1 İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 77 448 17,02 TL
2 İlaç Üretiminde Sterilizasyon 46
3 Sıvı Preparatlar 64
4 Yarı Katı ve Katı İlaçlar 57
5 Tablet Üretimi 75
6 Parenteral İlaçlar 73
7 İlaçların Ambalajlanması 56
KİT33 ENDÜSTRİYEL NİCEL ANALİZ      
1 Sularda Fiziksel Kontroller 66 564 21,43 TL
2 Su Analizleri 55
3 Nem, Kül ve Elek Analizi 40
4 Çimento Analizleri 66
5 Cam Analizleri 44
6 Ticari Gübre Analizleri 72
7 Sabun Analizleri 47
8 Deterjan Analizler 68
9 Gıdalarda Kimyasal Analizler -1 53
10 Gıdalarda Kimyasal Analizler -2 53
KİT34 ELEMENTER KİMYA      
1 Hidrojen ve Oksijen 71 310 11,78 TL
2 4 A Grubu Elementleri 70
3 6 A Grubu Elementleri 36
4 B Grubu Elementleri –1 69
5 B Grubu Elementleri –2 64
KİT35 KOROZYON VE KOROZYONU ÖNLEME DERSİ      
1 Korozyon ve Katodik Koruma 58 201 7,64 TL
2 Proseste Korozyon Dağılımı 56
3 Yüksek Sıcaklık ve Erozyon Korozyonu 42
4 Korozyonu Temizleme ve Boya - Metalik Koruma 45
         

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz: