HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI
Kategoriler
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI

Ürün Kodu: 170922022609
Stok Durumu: Stokta var
Fiyatı: text_free_price
 
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
Sıra No Modül Adı Sayfa Sayısı Toplam Sayfa Fiyat
  9.SINIF      
MGY MESLEKİ GELİŞİM (YENİ)      
1 Meslek Ahlakı ve Ahilik 104 630 17,50 TL
2 İş sağlığı ve Güvenliği 110
3 Proje Hazırlama 87
4 Çevre Koruma 95
5 Etkili İletişim 85
6 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
7 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
KAZANIMLARA DAYALI PROGRAMLAR (10. sınıf ) 
HYH20 BESLENME (HASTA YAŞLI) 10.sınıf    
1 Besin Öğeleri ve Besin Grupları 51 215 8,17 TL
2 Hastalıklara Özel Beslenme 72
3 Özel Durumlarda Beslenme 92
HYH21 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 10.sınıf    
1 Vücudun Temel Yapısı 67 528 20,06 TL
2 Hareket Sistemi 80
3 Sinir Sistemi 35
4 Endokrin Sistem 36
5 Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan 43
6 Dolaşım sistemi  66
7 Solunum Sistemi 37
8 Sindirim Sistemi 53
9 Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi) 30
10 Üreme Sistemi 32
11 Duyu organları 49
HYH20 KİŞİSEL BAKIM KAZANIM 10.sınıf    
1 Boşaltım İhtiyaçları 30 155 5,89 TL
2 Kişisel Bakım ihtiyaçları 44
3 Vücut Temizliği 46
4 Yaşam Alanı Düzenleme 35
HYH20 OFİS PROGRAMLARI kazanımlar 10.sınıf    
1 Elektronik Tablolama  93 240 9,12 TL
2 Kelime İşlemci  77
3 Sunu Hazırlama 70
HYH20 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM KAZANIMLAR 10.sınf    
1 İletişim Süreci 44 192 7,30 TL
2 Kişiler Arası İletişim 47
3 Sağlıkta İletişim 61
4 Toplumsal İletişim 40
KAZANIMLARA DAYALI PROGRAMLAR (11. - 12. sınıf ) 
HYH20 İLK YARDIM KAZANIM 11.sınıf    
1 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 66 316 12,01 TL
2 Hasta/Yaralı Taşıma 42
3 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49
4 Kanama ve Yaralanmalarda İlk Yardım 50
5 Kırık Çıkık ve Burkulmada İlk Yardım 51
6 Temel Yaşam Desteği  58
HYH21 MESLEK ETİĞİ 11.sınıf    
1 Etik Kavramlar ve Etik İlkeler 40 64 2,43 TL
2 Meslek Etik ve Mesleki Değerler 24
HYH20 TEMEL İLAÇ BİLGİSİ 11.sınıf    
1 Dolaşım ve Solunum Sistemine etkili ilaçlar 33 232 8,82 TL
2 Farmakoloji ile ilgili Temel Kavramlar 45
3 Kemoterapötik İlaçlar 43
4 Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar 41
5 Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar 70
HYH20 BAKIM TEKNİKLERİ 11.sınıf +12.sınıf    
1 Evde Bakım Hizmetleri 55 252 9,58 TL
2 Hasta-Yaşlının Beslenmesi ( hemşirelik)  34
3 Hasta-Yaşlının Transferi 81
4 Terminal Dönem ve Sonrası İşlemler 42
5 Yaşam Bulguları 40
HYH20 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA 11.sınıf+12.sınfta    
1 Enfeksiyon Hastalıkları  93 183 6,95 TL
2 Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Önlemler 29
3 Enfeksiyon Kontrolü 61
HYH20 HASTALIKLAR BİLGİSİ 11.sınıf+12.sınfta    
1 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları 65 326 12,39 TL
2 Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları 48
3 Endokrin Sistem Hastalıkları 46
4 Sindirim Sistemi Hastalıkları 46
5 Sinir Sistemi Hastalıkları 33
6 Solunum Sistemi Hastalıkları 39
7 Üro-Genital Sistem Hastalıkları 49
HYH20 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 11.sınıf+12.sınıfta    
1 Afet ve Travmalarda Psikilojik Destek 60 258 9,80 TL
2 Duyguları Kontrol Etme 46
3 Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek 46
4 Kişisel Özellikleri 37
5 Psikoloji ile ilgili Temel Kavram ve Olgular 69
HYH20 TIBBİ TERMİNOLOJİ KAZANIMLAR 12.sınıflar    
1 Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler 47 300 11,40 TL
2 Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler 52
3 İnsan Anatomisine İlişkin Terimler 51
4 Kardiyovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler 48
5 Solunum ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 48
6 Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler 54
HYH21 REHABİLİTASYON      
1 Aktivite ve Uğraş Terapisi 63 109 4,14 TL
2 Rehabilitasyon Hizmetleri 46
YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER
10.SINIF
HYH1 İLETİŞİM TEKNİKLERİ      
1 Sosyal Hayatta iletişim 51 167 6,35 TL
2 İş Hayatında İletişim 47
3 Telefonla İletişim 69
HYH2 HASTA VE YAŞLI PSİKOLOJİ      
1 Temel Psikoloji 61 279 10,60 TL
2 Temel Ruh Sağlığı 76
3 Hasta Psikolojisi 47
4 Yaşlı Psikolojisi 47
5 Engelli Psikolojisi 48
HYH3 ANATOMİ FİZYOLOJİ ( KAZANIM)      
1 DOLAŞIM SİSTEMİ 66 528 20,06 TL
2 DUYU ORGANLARI 49
3 ENDOKRİN SİSTEM 36
4 HAREKET SİSTEMİ 81
5 SİNDİRİM SİSTEMİ 53
6 SİNİR SİSTEMİ 35
7 SOLUNUM SİSTEMİ 37
8 ÜREME SİSTEMİ 32
9 ÜRİNER SİSTEM 29
10 VİCUDUN TEMEL YAPISI 67
11 VİCUT SIVI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN 43
HYH4 MESLEĞE HAZIRLIK      
1 Meslek Bilgisi ve Etiği 28 530 20,14 TL
2 Yaşlı Bakım Hizmetleri 18
3 Hasta Bakım Hizmetleri 52
4 Engelli Bakım Hizmetleri 34
5 Hukukun Temel Kavramları 53
6 Mesleki Hukuksal Durumlar 69
7 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 69
8 Kişisel Bakım 83
9 İş İçin Hazırlık 42
10 Sanitasyon 82
HYH5 DİKSİYON      
1 Diksiyon 1 72 129 4,90 TL
2 Diksiyon 2 57
11.ve 12.SINIF
HYH6 AKTİVİTELER      
1 Günlük Aktivite ve Egzersiz 48 269 10,22 TL
2 Aktivite Programı 34
3 El Becerisi Aktiviteleri 37
4 Zihinsel Aktiviteler 46
5 Seyahat Organizasyonu 36
6 Sosyal ve Kültürel Aktivite Organizasyonu 44
7 Sanatsal Aktiviteler 24
HYH7 HASTA BAKIMI      
1 Sağlığını Koruma 51 368 13,98 TL
2 Hastalıklardan Korunma 51
3 Hastalık Çeşitleri 70
4 Hasta Bakım Hizmetlerinde İletişim 50
5 Vücut Mekaniğini Koruma 31
6 Pozisyon Verme ve Kaldırma 41
7 Bakım Plan YAZILMAYACAK
8 Günlük Bakım HAZIRLANIYOR
9 Banyo 22
10 İlaçları Takip Etmek 30
11 Olağandışı Durumlar YAZILMAYACAK
12 Ağır Hastalık ve Vefat Durumu 22
HYH8 YAŞLI BAKIM      
1 Yaşlılık YAZILMAYACAK 214 8,13 TL
2 Sağlıklı Yaşlanma 43
3 Yaşlılık Hastalıkları YAZILMAYACAK
4 Yaşlı Bakım Hizmetlerinde İletişim 25
5 Vücut Mekaniğini Koruma 31
6 Pozisyon Verme ve Kaldırma 41
7 Bakım Planı YAZILMAYACAK
8 Günlük Bakım HAZIRLANIYOR
9 Banyo 22
10 İlaçları Takip Etmek 30
11 Olağandışı Durumlar YAZILMAYACAK
12 Ağır Hastalık ve Vefat Durumu 22
HYH9 ENGELLİ BAKIMI      
1 Engelli bakım Hizmetlerinde İletişim 37 251 9,54 TL
2 Engellilerin Toplumsal Yaşamı 42
3 Engellilerde Öz Bakım HAZIRLANIYOR
4 Engellilerin Bakımı 26
5 Vücut Mekaniğini Koruma 31
6 Pozisyon Verme ve Kaldırma 41
7 Bakım Planı YAZILMAYACAK
8 Günlük Bakım HAZIRLANIYOR
9 Banyo 22
10 İlaçları Takip Etmek 30
11 Olağandışı Durumlar YAZILMAYACAK
12 Ağır Hastalık ve Vefat Durumu 22
HYH10 HASTA BESLENMESİ      
1 Besin Grupları  78 532 20,22 TL
2 Besin Öğeleri 1 55
3 Besin Öğeleri 2 60
4 Hastaya Yemek Yedirme 51
5 Hastalıklara Göre Beslenme 1 78
6 Hastalıklara Göre Beslenme 2 46
7 Klasik Usullerde Servis 44
8 Kahvaltı Servisi 61
9 Oda Servisi 59
HYH11 YAŞLI BESLENMESİ      
1 Yaşlıya Yemek Yedirme 36 240 9,12 TL
2 Yaşlı Beslenmesi 40
3 Klasik Usullerde Servis 44
4 Kahvaltı Servisi 61
5 Oda Servisi 59
HYH12 ENGELLİ BESLENMESİ      
1 Besin Grupları 78 490 18,62 TL
2 Besin Öğeleri 1 55
3 Besin Öğeleri 2 60
4 Engelliye Yemek Yedirme 59
5 Engelli Beslenmesi 74
6 Klasik Usullerde Servis 44
7 Kahvaltı Servisi 61
8 Oda Servisi 59
HYH13 DESTEK HİZMETLER      
1 Oda Düzenleme 39 242 9,20 TL
2 Zemin Temizliği 51
3 Yüzey Temizliği 48
4 Çamaşırları Yıkama 62
5 Çamaşırları Ütüleme 42
HYH14 ENGELLİ HİZMETLERİ      
1 Görme Engelliler 61 521 19,80 TL
2 İşitme Engelliler 48
3 Dil ve Konuşma Güçlüğü 57
4 Bedensel ve Süreğen Hastalıklar 74
5 Üstün Zekâ ve Özel Yetenekliler 77
6 Zihinsel Engelliler 99
7 Öğrenme Güçlüğü 34
8 Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar 71
HYH15 TIP HİZMETLERİ      
1 Hasta Hizmetler 52 112 4,26 TL
2 Tedavi Hizmetleri 60
HYH16 BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI      
1 Kelime İşlemci 126 418 15,88 TL
2 Elektronik Tablo 110
3 Sunu 95
4 Bilgisayarla İletişim 87
HYH17 MESLEKİ YABANCI DİL      
1 Yabancı dilde kişi ve yer tanıtımı 40 340 12,92 TL
2 Yabancı dilde kurum tanıtımı 54
3 Yabancı dilde rezervasyon ve sipariş işlemler 47
4 Yabancı dilde yazışmalar 53
5 Yabancı dilde müşteri/konuk ilişkileri 39
6 Yabancı dilde turistik tanıtım 55
7 Yabancı dilde özgeçmiş ve başvuru işlemler 52
HYH18 SUNUM      
1 Sunuş 57 134 5,09 TL
2 Beden Dili 41
3 Yaratıcı Drama 36
HYH19 İLK YARDIM      
1 İlk Yardım Temel İlkeler 45 127 4,83 TL
2 İlk Yardım 1 82
3 İlk Yardım 2 HAZIRLANIYOR
HYH21 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM      
1 İletişim Süreci 44 192 7,30 TL
2 Kişiler Arası İletişim 47
3 Toplumsal İletişim 40
4 Sağlıkta İletişim 61
         

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz: