Adalet
Alanlar
Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
ADALET ALANI
Modül Adı Sayfa Sayısı Toplam Sayfa Fiyat ARAMA VE ZİYARET       GİREN ÇIKAN EŞYA KONTROLÜ 29 148 5,92 TL ZİYARET MAHALLİ 50 Bina Arama 69 BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE       HIZLI YAZI 91 205 8,20 TL SÜRELİ VE SESLİ METİNLER 114 CEZA İNFAZ KURUMLARI GİRİŞ İŞLEMLERİ       KURUMA GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 71 193 7,72 TL TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ KABULÜ 122 CEZA VE İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI       CEZA HUKUKU UYGULAMALARI 45 185 7,40 TL İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI 140 CEZA VE İNFAZ KATİPLİĞİ HİZMETLERİ       Ceza İnfaz Kurumu Karar ve İnfaz İşlemleri 187 483 19,32 TL Ceza İnfaz Kurumu Kâtiplik İşlemleri 100 Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku İşlemleri 72 Tutuklama ve Tahliye Kararlarının Evrak İşlemleri 74 Yakalama ve Yakalamayı Kaldırma İşlemleri 50 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KALEM HİZMETLERİ       Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz İşlemleri 127 324 12,96 TL Müracaat ve Soruşturma İşlemleri 134 Cumhuriyet Başsavcılığı Karar İşlemleri 63 DAVA İŞLEMLERİ       Dava Açılış İşlemleri 124 183 7,30 TL Hesap İşlemleri 59 DENETİMLİ SERBESTLİK       Gözlem ve Denetim İşlemleri 133 226 9,04 TL Denetimli Serbestlik Evrak işlemleri 93 DURUŞMA VE KARAR İŞLEMLERİ       Ara Karar İşlemleri 64 372 14,88 TL Duruşma İşlemleri 120 Emanet İşlemleri 64 Gelen Talimat ve Değişik İş İşlemleri 55 Tebligat İşlemleri 69 HUKUK DİLİ VE TERMİNOLOJİSİ       Adalet Psikolojisi 67 290 11,60 TL Temel Hukuk Kuralları 115 Yargı Teşkilatı ve Yargı Bilişim Sistem İşlemleri 108 HUKUK MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ       Disiplin Tutuklaması İşlemleri 35 224 8,96 TL Tevzi ve Vezne İşlemleri 105 Veraset ve Velayet İşlemleri 84 HUKUKİ DOSYALAMA VE EVRAK İŞLEMLERİ       Evrak Tasnif İşlemleri 62 110 4,40 TL Evrak Takip İşlemleri 48 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ       Çocuk ve Genç Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi 114 373 14,92 TL Genel Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi 130 Hükümlü ve Tutuklunun Kriminolojik Özellikleri 72 Yetişkin Hükümlü ve Tutuklunun Psikolojisi 57 İCRA, NOTER VE AVUKAT KATİPLİĞİ İŞLEMLERİ       Hukuk Bürosu Kâtiplik İşlemleri 52 258 10,32 TL İcra Kâtipliği Dosya Evrak İşlemleri 118 İcra Kâtipliği Talimat Satış İşlemleri 41 Noter Kâtipliği İşlemleri 47 İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ       İdare Hukuku ve İdari Yargı İşlemleri 89 241 9,64 TL Yürütmeyi Durdurma Kararı Evrak İşlemleri 55 İdari Yargı Tebligat İşlemleri 97 KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK       Kamu ve Özel Hukuk İşlemleri 54 112 4,48 TL Yönetim Teşkilatının Yapısı ve Etik Kurallar 58 NÖBET İŞLEMLERİ       Ani Müdahale 69 267 10,68 TL Kontrol Merkezi İşlemleri 73 Nöbet Hizmetleri 98 Sayım İşlemleri 27 OFİS PROGRAMLARI       Elektronik Tablolama 93 240 9,60 TL Kelime İşlemci 77 Sunu Hazırlama 70 PERSONEL HUKUKU       Danışma ve Ön Büro İşlemleri 57 332 13,28 TL İdari İşler Kalem Hizmetleri 51 Komi..
text_free_price

Netrobit