10. Sınıf Set
Alanlar
Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI KOD KİTAP ADI NO MODÜL ADI SAYFA TOPLAM SAYFA FİYAT Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM 1 Meslek Ahlakı ve Ahilik 104 629 9,44 ₺ 2 Etkili İletişim 85 3 Proje Hazırlama 87 4 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73 5 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76 6 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 109 7 Çevre Koruma 95 Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553 9,12 ₺ 2 Hareket sistemi 97 3 Sinir sistemi 38 4 Endokrin sistem 36 5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39 6 Dolaşım sistemi 49 7 Solunum sistemi 44 8 Sindirim sistemi 52 9 Boşaltım sistemi 33 10 Üreme sistemi 41 11 Duyu organları 56 Anestezi Megep Modül Kitap  1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170 2,81 ₺ 2 Kişiler arası iletişim 45 3 Toplumsal iletişim 39 4 Sağlıkta iletişim 44 Anestezi Megep Modül Kitap 2 ANESTEZİ 1 1 İş kıyafeti 62 230 3,80 ₺ 2 Steril çalışma 69 3 Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanlar 53 4 Anestezi uygulanan ortamlarda güvenlik tedbirleri 46 10. SINIF Anestezi Megep Modül Kitap  3 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 1 Psikolojinin Etkileri 73 266 4,39 ₺ 2 Kişilik Özellikleri 37 3 Duyguları Kontrol Etme 50 4 Hasta /Yaralı ve Yakınlarına psikolojik Destek 48 5 Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek 58 Anestezi Megep Modül Kitap  4 İLK YARDIM 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 307 5,07 ₺ 2 Temel Yaşam Desteği 54 3 Yaralanmalarda İlk Yardım 52 4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 46 5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 63 6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 43 Anestezi Megep Modül Kitap  22 HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ 1 Hastalık ve ilaçlara giriş 48 760 12,54 ₺ 2 Solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili ilaçlar 70 3 Sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemi etkili ilaçlar 94 4 Dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili ilaçlar 97 5 Kan hastalıkları ve kan hastalıklarında etkili ilaçlar 45 6 Üriner sistem hastalıkları ve üriner sisteme etkili ilaçları ilaçlar 62 7 Endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçlar 55 8 Sindirim sistemi hastalıkları ve sindirim sistemine etkili ilaçlar 85 9 Diğer hastalıklar ve ilaçlar 111 10 Enfeksiyon hastalıkları 93 Anestezi Megep Modül Kitap  23 Anestezi II 1 Anestezi öncesi hazırlık 42 451 7,44 ₺ 2 Genel anestezi uygulaması için hazırlık 67 3 Hastanın monitörizasyonu 51 4 Yüz maskesi ile ventilasyon 41 5 İndüksiyon 50 6 Endotrakeal entübasyon 70 7 Anestezi cihazını kullanma 73 8 Anestezi cihazının bakımı 57 Anestezi Megep Modül Kitap  24 Özel Anatomi ve Fizyoloji 1 Vücut sistemlerini inceleme 84 135 2,23 ₺ 2 Hasta özelliklerine göre anatomik ve fizyolojik değişiklikler 51 Anestezi Megep Modül Kitap  25 Anestezi Özel Bakım ve Uygulama I 1 Sağlık meslekleri etiği 35 625 10,31 ₺ 2 Pozisyonlar 65 3 Vital bulgular 98 4 Formlar 60 5 Enfeksiyon hastalıklarından korunma 46 6 İlaç uygulamaları I 105 7 İlaç uygulamaları II 80 8 İntravenöz sıvı infüzyonu 78 9 Kan alma 58 11. SINIF Anestezi Megep Modül Kitap  26 Anestezi Özel Bakım ve Uygulama II 1 Oksijen tedavisi 64 222 3,66 ₺ 2 Kan ve kan ürünleri transfüzyonu 74 3 Aspirasyon  49 4 Nazogastrik sonda uygulama 35 Anestezi Megep Modül Kitap  27 Anestezi III 1 Genel anestezi uygulamasının başlatılması 55 456 7,52 ₺ 2 Genel anestezini..
text_free_price

Netrobit