ADALET ALANI
Kategoriler
ADALET ALANI
ADALET ALANI

ADALET ALANI

Ürün Kodu: 170922122826
Stok Durumu: Stokta var
Fiyatı: text_free_price
 
ADALET ALANI
Sıra No Modül Adı Sayfa Sayısı Toplam Sayfa Fiyat
9.SINIF
MGY MESLEKİ GELİŞİM (YENİ)      
1 Meslek Ahlakı ve Ahilik 104 630 17,50 TL
2 İş sağlığı ve Güvenliği 110
3 Proje Hazırlama 87
4 Çevre Koruma 95
5 Etkili İletişim 85
6 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
7 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
10.SINIF
ADL1 İŞ ORGANİZASYONU      
1 İş Planı 37 147 5,59 TL
2 Büro Düzenleme 74
3 Problem Çözme 36
ADL2 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME      
1 Belge Akışı 33 183 6,95 TL
2 Dosyalama Sistemi ve Hareketler 50
3 Arşivleme Sistemi 57
4 Arşivleme Hareketleri 43
ADL3 BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI      
1 F Klâvye -1  72 208 7,90 TL
2 F Klâvye- 2 57
3 Yazı Biçimleme 79
ADL4 BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI      
1 Kelime İşlemci 126 514 19,53 TL
2 Elektronik Tablo 110
3 Sunu 95
4 Bilgisayarla İletişim 87
5 Ulusal Yargı Ağı 96
ADL5 TEMEL HUKUK      
1 Toplumsal Düzen 54 230 8,74 TL
2 İnsan Hakları 40
3 Anayasal Hak ve Sorumluluklar 38
4 Hukukun Temel İlkeleri 45
5 Devlet Yapısı ve Yargı 53
ADL6 KAMU VE ÖZEL HUKUKU      
1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 68 299 11,36 TL
2 İlamat ve İnfaz 70
3 İdare Hukuku 59
4 Özel Hukuk ve Hukuk Usulü 62
5 Tebligat Hukuku Uygulamaları 40
ADL7 TİCARİ BELGELER      
1 Perakende Satış Belgeleri 62 314 11,93 TL
2 Fatura ve İrsaliye 69
3 Fatura Yerine Geçen Belgeler 66
4 Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler 59
5 Menkul Kıymetler 58
11.SINIF
ADL8 KOMİSYON YAZI İŞLERİ      
1 Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Ait Komisyon Yazı İşler 61 129 4,90 TL
2 Personele Ait Komisyon Yazı İşler 68
ADL9 HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ      
1 Hukuk Mahkemeleri Dava Dosya ve Kartonları 47 117 4,45 TL
2 Hukuk Mahkemelerinde Kullanılan Defterler 70
ADL10 CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ      
1 Ceza Mahkemeleri Dava Dosya ve Kartonları 86 145 5,51 TL
2 Ceza Mahkemeleri Defterleri 59
ADL11 YÜKSEK YARGI YAZI İŞLERİ      
1 Anayasa Mahkemesi Kalem Hizmetleri 67 433 16,45 TL
2 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetler 85
3 Yargıtay Ceza Daireleri Kalem Hizmetleri 58
4 Yargıtay Hukuk Daireleri Kalem Hizmetleri 49
5 Yargıtay Birinci Başkanlık Kalem Hizmetleri 109
6 Danıştay Daireleri Kalem Hizmetler 29
7 Uyuşmazlık Mahkemesi Kalem Hizmetleri 36
ADL12 İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ      
1 İdare ve Vergi Mahkemeleri Dava Dosya ve Kartonları 72 132 5,02 TL
2 İdare ve Vergi Mahkemeleri Defterleri 60
ADL13 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YAZI İŞLERİ      
1 Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat İşlemleri 42 241 9,16 TL
2 Cumhuriyet Başsavcılığı Dosya ve Kartonları 96
3 Cumhuriyet Başsavcılığı Defterleri 69
4 Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşlemleri 34
ADL14 BÖLGE MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ      
1 Bölge İdare Mahkemeleri Kalem Hizmetleri 41 99 3,76 TL
2 Bölge Adliye Mahkemeleri Kalem Hizmetleri 58
ADL15 TAKİP HUKUKU      
1 Takip Hukuku Uygulamaları 48 301 11,44 TL
2 İcra Müdürlüğü Takip İşlemleri 119
3 İcra Mahkemeleri Defter ve Basılı Kâğıtları 54
4 İcra ve İflas Daireleri Kalem Hizmetleri 80
ADL16 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU İŞLEMLERİ      
1 Göreve Hazırlık 55 226 8,59 TL
2 Teslim Alma 51
3 Oda ve Koğuşlara Yerleştirme 43
4 Sevk, İzin ve Tahliye 77
ADL17 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ      
1 Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi Kavramları 48 169 6,42 TL
2 Çocuk ve Genç Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi 45
3 Yetişkin Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi 42
4 Kriminoloji 34
ADL18 CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLİĞİ       
1 Bilgi Paylaşımı 35 253 9,61 TL
2 İzleme ve Takip 61
3 Nöbet Görevi  46
4 Müdahale Görevi 54
5 Giriş Çıkış Kontrolü 57
ADL19 CEZA İNFAZ KURUMLARI ULUSAL YARGI AĞI      
1 İnfaz, Mahkûm ve Ziyaret Kabul Bürosu Ekranları 122 346 13,15 TL
2 Yönetim Bölümü Ekranları 46
3 Emanet İşlemleri Ekranları 55
4 Evrak, Mektup Okuma ve Telefon Görüşme Ekranları 69
5 Sağlık İşlemleri Ekranları 54
ADL20 GENEL HİZMETLER      
1 Emanet ve Dağıtım 48 360 13,68 TL
2 Eğitim ve Sosyal Faaliyetler 47
3 Genel idare ve İş Yurtları 153
4 Bütçe 40
5 Kamu İhaleleri 72
ADL21 BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI      
1 Hızlı Yazı 93 202 7,68 TL
2 Süreli ve Sesli Metinler 109
ADL22 İŞ VE TİCARET HUKUKU      
1 İş Hukuku 70 135 5,13 TL
2 Ticaret Hukuku 65
ADL23 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ      
1 Piyasaları İzlemek 62 261 9,92 TL
2 Faaliyet Alanı 119
3 İş Yeri Açmak 80
KAZANIMLAR
  ARAMA VE ZİYARET      
1 BİNA ARAMA 67 141 5,36 TL
2 GİREN ÇIKAN EŞYA KONTROLÜ 28
3 ZİYARET MAHALİ 46
  BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE      
1 HIZLI YAZI 91 205 7,79 TL
2 SÜRELİ VE SESLİ METİNLER 114
  CEZA İNFAZ KURUMLARI GİRİŞ İŞLEMLERİ      
1 KURUMA GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 70 185 7,03 TL
2 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ KABULÜ 115
  CEZA HUKUKU UYGULAMALARI      
1 CEZA HUKUKU UYGULAMALARI 42 167 6,35 TL
2 İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI 125
  CEZA VE İNFAZ KATİPLİĞİ HİZMETLERİ      
1 Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku İşlemleri     62 131 4,98 TL
2 Tutuklama ve Tahliye Kararlarının Evrak İşlemleri  69
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KALEM HİZMETLERİ      
1 Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz İşlemleri   135 243 9,23 TL
2 Müracaat ve Soruşturma İşlemleri     108
  DENETİMLİ SERBESTLİK      
1 Denetimli Serbestlik Bürosu Gözlem İşlemleri    113 191 7,26 TL
2 Denetimli Serbestlik Evrak işlemleri  78
  DURUŞMA VE KARAR İŞLEMLERİ      
1 TEBLİGAT İŞLEMLERİ 64 64 2,43 TL
  HUKUK DİLİ VE TERMİNOLOJİSİ      
1 Adalet Psikolojisi    62 287 10,91 TL
2 Temel Hukuk Kuralları     120
3 Yargı Teşkilatı ve Yargı Bilişim Sistem İşlemleri    105
  HUKUK MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ      
1 Tevzi ve Vezne İşlemleri     98 98 3,72 TL
  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ      
1 Çocuk ve Genç Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi    117 378 14,36 TL
2 Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi    130
3 Hükümlü ve Tutuklunun Kriminolojik Özellikleri     70
4 Yetişkin Hükümlü ve Tutuklunun Psikolojisi  61
  İCRA, NOTER VE AVUKAT KATİPLİĞİ İŞLEMLERİ      
1 İcra Kâtipliği Dosya Evrak İşlemleri     129 129 4,90 TL
  İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ      
1 İdare Hukuku ve İdari Yargı İşlemleri     107 159 6,04 TL
2 Yürütmeyi Durdurma Kararı Evrak İşlemleri     52
  KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK      
1 Kamu ve Özel Hukuk İşlemleri    60 124 4,71 TL
2 Yönetim Teşkilatının Yapısı ve Etik Kurallar    64
  NÖBET İŞLEMLERİ      
1 Ani Müdahale     56 210 7,98 TL
2 Kontrol Merkezi İşlemleri    71
3 Nöbet Hizmetleri     57
4 Sayım İşlemleri      26
  OFİS PROGRAMLARI      
1 Elektronik Tablolama     93 240 9,12 TL
2 Kelime İşlemci    77
3 Sunu Hazırlama    70
  PERSONEL HUKUKU      
1 Danışma ve Ön Büro İşlemleri    59 325 12,35 TL
2 İdari İşler Kalem Hizmetleri    50
3 Komisyon Sınav, Atama ve Apostil Hizmetleri    86
4 Nöbet ve Nöbetçi İşlemleri     30
5 Personel Özlük İşlemleri    100
  STANDART TÜRK KLAVYESİ      
1 Tuşları Doğru Kullanma     59 129 4,90 TL
2 Yazı Yazma    70
ADL24 HUKUKİ DOSYALAMA VE EVRAK İŞLEMLERİ - KAZANIM      
1 Evrek Tasnif İşlemleri 68 108 4,10 TL
2 Gelen Evrakİşlemleri 40
         

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz: